Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Kosmos > Oude druk

Hoofdstuk 5, tekst B: De grote dag zelf

Op de tweede dag werd het huwelijk zelf voltrokken. Vroeg in de morgen werd
de bruid uitgedost met dezelfde kleren. Bovendien werd zij versierd met een
3 mooi diadeem en een mooie sluier. Vervolgens gingen alle verwanten van de
bruid naar de plaats van het feest. Daar was ook heel de familie/het huis van de
6 bruidegom aanwezig. Het feest werd gedurende de hele dag gevierd en laat in
de avond gaf de vader de bruid aan de bruidegom. Terwijl allen aanwezig
waren, vond het moment van de ontsluiering plaats. Dan ook werden
9 geschenken aan de bruid gegeven, eerst door de bruidegom, vervolgens door
alle aanwezigen.
Al die dingen gebeurden ook bij Eurykleia, maar Eurykleia verheugde zich niet
12 over het feest. Want zij was heel bang, omdat zij met Dionysodoros moest
slapen. En toen het de tijd voor de huwelijksprocessie was, pleegde Eurykleia
15 heimelijk tranen. Maar alleen Dionysodoros merkte het en zei: «Hou op met
huilen en wees gerust.» En zij ging, hoewel ze een beetje huilde, met de
bruidegom en de vrienden van de bruidegom de wagen in.
18 De twee moeders begonnen met fakkels met de processie. En vele anderen
volgden met fakkels (lett.: terwijl zij fakkels droegen) en zo ging de processie
21 door de stad naar het huis van Dionysodoros. Allen zongen onafgebroken tot
aan het huis huwelijksliederen.