Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Kosmos > Oude druk

Hoofdstuk 10, tekst B: Indringer

Kl. Geliefde vrouwen, jullie die verwant zijn met mijn gewoonte,
575 dat ik lief ben voor jullie, is duidelijk door mijn wangen.
Want ik ben dol op vrouwen, en altijd bescherm ik jullie.
En nu, na een grote/ernstige zaak over jullie gehoord te hebben
die een weinig eerder op de markt werd besproken,
kom ik om dat mee te delen en te berichten aan jullie, om er voor te zorgen
580 dat (= opdat) jullie ernaar kijken en er op letten dat jullie niet terwijl jullie
niet voorbereid zijn een verschrikkelijke en ernstige zaak overkomt.
Ko Wat is er, mijn kind; want het is natuurlijk je kind te noemen,
zolang als jij zo je wangen glad hebt .
Kl. Ze zeggen dat Euripides vandaag een verwant
585 van hem, een oude man, hierheen heeft gestuurd.
Ko Voor wat voor iets (letterlijk: daad) of vanwege welke bedoeling?
Kl. Opdat hij, wat jullie ook maar overwogen en van plan waren te doen,
een verspieder zou zijn van jullie discussies.
Ko En hoe (= hoe komt het dat hij) is hij als man ongemerkt tussen de vrouwen?
590 Kl. Euripides heeft hem kaal geschroeid en kaalgeplukt
en in alle andere opzichten uitgerust zoals een vrouw.
Mn. Geloven jullie hem daarin? Welke man is zo dwaas
dat hij het verdroeg ge√ępileerd te worden?
Ik meen van niet, o (twee) zeer gewaardeerde godinnen.
595 Kl. Je bazelt. Want ik zou niet zijn gekomen om dit te berichten,
als ik dat niet had vernomen van mensen die het precies weten.
Ko Die zaak wordt als een verschrikkelijke gemeld.
Maar, vrouwen, wij zouden niet moeten blijven staan,
maar (we zouden) de man moeten bespieden en moeten zoeken waar
hij ongemerkt onder ons verborgen zit.