Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Kosmos > Nieuwe druk

Hoofdstuk 9, tekst E

1A:Wat lach jij , o Hermes?
2H:Omdat ik erg lachwekkende dingen zag
3A:Zeg het dan, opdat ik ook zelf, nadat ik het gehoord heb, kan meelachen.
4H: Aphrodite werd betrapt terwijl ze samen was met Ares en Hepaistos bond hen vast nadat ze had betrapt
6A:Hoe want jij lijkt iets zoets te zullen zeggen?
7H:Omdat, dank ik, hij dit sinds lange tijd wist, maakte hij jacht op hen en nadat hij rondom het bed onzichtbare boeien had geplaatst, ging hij weinen nadat hij naar de smidse was gegaan
9:Vervolgens ging Ares onopgemerkt naar binnen, zoals hij meende, Helios zag hen en zei het thegen Hepaistos. Nadat ze op het bed waren geklommen en ze aan het werk waren en ze terecht waren gekomen binnen de netten, wikkelde de boeien om zich om hen heen. En Hepaistos ging staan. Zij dus – want toevallig was ze ook naakt- wist niet hoe hoe ze zich moest omhullen, omdat ze zich schaamde.
15: Ares probeerde eerst te ontvluchten, en hij hoopte de boeien te zullen breken. Vervolgens, nadat hij begrepen had, dat hij zelf in een onontkoombare toestand zat, smeekte hij.
19A: Wat toen? Maakte Hepaistos hem los?
20H:Nog niet, maar, nadat hij de goden samen had geroepen, toonde hij het overspel aan hen. En zij, beden naakt, naar beneden gebogen samen vastgebonden, bloosden, en het schuwspel zscheen zeer soet aan mij bijna alsof de daar zelf plaatsvond.
25A:Schaamde die smid zich niet, ook terwijl hij zelf de schande van zijn huwelijk toonde?
27H:Bij Zeus, hij die ook meelachte, terwijl hij bij hen stond. Maar ik, als het nodig is de waarheid te zeggen, was jaloers op Ares. Omdat hij niet alleen met de mooiste godin overspel gepleegd had, maar ook omdat hij vastgebonden was met haar.
31A:Is het niet zo dat jij het zou hebben uitgehouden om vastgebonden te zijn op die voorwaarde?
32H:Jij niet dan, O Apollo? Kijk slechts nadat jij er naar toe bent gegeen, want ik zal je prijzen als jij niet ook zelf dezelfde dingen zult smeken, nadat jij het hebt gezien.