Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Kosmos > Nieuwe druk

Hoofdstuk 8, tekst C: Lofrede op Eros

Ik prijs Eros als volgt: de god Eros is groot en wordt bewonderd bij de mensen en de goden. Want hij is het oudst, zoals ik zal aantonen. Want noch dichters, noch schrijvers noemen de ouders van Eros. Als zij over de oorsprong praten, zeggen ze dat eerst Chaos is ontstaan, en na Chaos twee anderen, Gè en Eros.
Omdat hij het oudst is, geeft hij de grootste goede dingen. Welke goede dingen bedoel ik? De schaamte bij schandelijke zaken, de ambitie bij mooie zaken. Want ik zeg dat een man die liefheeft, als hij iets schandelijks zou doen, zich niet alleen zou schamen voor zijn vader en zijn vrienden, maar het meest voor zijn geliefde. Evenzo zien we ook bij de geliefde, dat die zich het meest schaamt voor de minnaar, nadat hij in iets schandelijks terechtkwam.
Zo zouden door Eros zowel de minnaar als de geliefde zich het meest schamen, en zij zouden proberen de beste dingen te doen door hun schaamte.
Het is gemakkelijk om ook een ander voorbeeld van de macht van Eros te geven. Alleen degenen die liefhebben, willen ook ter wille van een ander sterven, niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Daarvan geeft ook Alkestis voldoende bewijs, nadat zij als enige wilde sterven voor haar man. En nadat ze dat gedaan had, scheen zij een zo mooi werk te hebben gedaan, dat de goden aan haar dit eerbewijs gaven, namelijk dat de geest terugkeerde uit de Hades. Zo eren ook de goden toewijding en voortreffelijkheid met betrekking tot de liefde het meest.
Maar zij stuurden Orpheus onverrichter zake uit de Hades terug, nadat zij hem een schijngestalte hadden getoond van de vrouw voor wie hij gekomen was, zonder dat ze haar zelf hadden gegeven: want hij scheen laf te zijn en niet uit liefde te durven sterven zoals Alkestis, maar hij probeerde levend het huis van Hades binnen te gaan.