Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Kosmos > Nieuwe druk

Hoofdstuk 8, tekst B

zij aten dus in stilte. phillipos de grappenmaker beval de portier hem aan te kondigen nadat hij op de deur had geklopt. nadat hij binnen was gekomen zei hij hen: 'moge jullie je verheugen, vrienden.' en naar autolukos kijkend zei hij: 'moge ook jij je verheugen, o kind. want jij bent gelukkig, omdat jij met de zeer verstandige mannen zit, die gelukkig zijn omdat ze aanliggen met een zo mooi kind. nadat hij dat had gezegd, zwee hij. autolukos bloosde. kallias zei tegen phillipos: 'ga aanliggen ook jij. want alle aanwezige zijn vol met ernst zo als je ziet en misschien zijn ze behoefte hebbend aan gelach. zeg dus iets grappigs. want jij komt met het oog op dat.' en phillipos probeerde onmiddellijk iets grappigs te zeggen. maar toen hij geen gelach teweegbracht, vond hij dat erg. en hij wilde opnieuw iets anders grappigs zeggen een beetje later, maar ook toen begonnen de eters niet te lachen. phillipos zei:' wee mij! een groot verdriet neemt mij, en jullie maken mij ongelukkig. want omdat het gelach niet aanwezig is, zijn mijn zaken verloren. want ik zou ernstig zijn, is het mogelijk dat de mannen mij niet meer naar de maaltijd roepen. wat zal ik nu doen?' en op het moment dat hij deze dingen zei leek hij zeker te huilen. kritoboulos zei nadat hij had gelachen nadat hij deze dingen gehoord had, dat phillipos komisch jammert. en de anderen lachten.