Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Homeros

Ilias XXII 131-139+187-206

130. Zo overweegt hij, wachtend, en Achilleus kwam dichterbij hem, gelijkend aan Ares, de strijder met de pijlsnelle helm, terwijl hij een speer van de berg Pelion van zijn rechter schouder schudde, rondom schetterde brons gelijkend aan een gloed, zoals het vuur, terwijl het brand of de zon, terwijl hij omhoogkomt.
135. Een siddering nam Hektor e, hij verdroeg het niet ter plaatse te wachten, n hij beefde wanneer hij hem zag, toch liet hij de poorten achter zich, en vluchtte bang. De snelle Peleus´ zoon springt op hem af, vertrouwend op zijn voeten.

187. De snelle Achilleus, terwijl hij zonder ophouden voor zich uit jaagt, zit Hektor achter achterna, zoals wanneer een hond in de bergen het jong van een hinde jaagt, nadat hij uit zijn
190. bed is gejaagd, door kloven en door dalen en hoewel hij zich verbergt, nadat het zich onder een struikgewas had verscholen, toch rent hij zonder ophouden, terwijl hij het opspoort, totdat hij hem vindt; zo blijft Hektor niet verborgen voor de snelvoetige Peleus´ zoon. Zo dikwijls hij zich in beweging zette om toe te snellen op de Trojaanse poorten af en onder de goedgebouwde
195. muren, om te zien of de Trojanen hem van bovenaf met pijlen beschermde; zo dikwijls deed hij hem, omdat hij hem voor was, omkeren, de pas afsnijdend naad de vlakte, toch rende hij altijd snel vanaf de stad, zoals in een droom men een vluchtende niet kan achtervolgen,
200. want de een kan niet de ander niet ontvluchten of achtervolgen; zo kon hij hem noch met de voeten inhalen, noch ontkomen, hoe zou Hektor de doodsgodinnen van de dood ontvluchten,
205. als Apollp hem niet van dichtbij voor de allerlaatste keer ontmoette en hem zijn strijdlusten en snelle knieën wekte? Toch verbood de edele Achilleus zijn mannen door een wenk (door een wenkbrauw) scherpe speren naar Hektor te werpen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.871

Nieuw afgelopen maand: 17

Gewijzigd afgelopen maand: 48