Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Homeros

Hekuba (Z 748-759) - Homeros II

r. 748: Hektor, mijn hart had je lief, het dierbaarst van alle kinderen
r. 749: je was niet alleen, toen je nog levend was, al dierbaar voor de goden
r. 750: maar zij bekommerden zich immers om je ook in het uur van je dood
r. 751-752: want mijn andere kinderen, heeft de snelvoetige Achilles, als hij er een gevangen
had genomen, verkocht aan de overzijde van de eindeloze zee
r. 753: op Samos en zowel op Imbros als op het vulkanische Lemnos
r. 754: maar toen hij jouw leven had weggenomen met zijn scherpe zwaard
r. 755: sleepte hij je vele malen rond het graf van zijn vriend
r. 756: Patroklos, die jij gedood had; maar hij kon hem toch niet meer tot leven brengen
r. 757: maar nu lig je in ons huis, fris en bedauwd,
r. 758: als iemand die gelijkend op Apollo met zilveren boog net is gekomen
r. 759: en die hem met zijn zachte pijlen gedood heeft.