Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Homeros

1-10 - Aanhef Odyssee boek alfa

Vertel mij over die man, Muze, de vindingrijke, die erg veel heeft rondgezworven, nadat hij de heilige stad van Troje had verwoest. Hij zag de steden van vele mensen en leerde hun manier van denken kennen, op zee ondervond hij veel kwellingen in zijn hart, terwijl hij probeerde zijn leven te redden en de terugkeer van zijn kameraden te verwerven.
Maar hij redde zijn kameraden niet, ook al verlangde hij er erg naar. Want zij kwamen om door hun eigen roekeloze daden. Dwazen, die de runderen van Helios opaten. Hij nam van hen de dag van de terugkeer af.
Vertel ook ons hierover, Muze, Dochter van Zeus, vanaf een of ander punt ervan.