Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Herodotos

Koning Croesus

Croesus, zoon van Aluat en een Lydieër van afkomst, heerste over de volkeren ten westen van de rivier de Halis, die vanuit het zuiden tussen Syrië en Paflagonië stroomt en in het noorden uitmondt in de gastvrije zee.
Deze koning Croesus was voor zover wij weten de eerste van de barbaren die sommige van de Grieken onderwierp en belastingen oplegde en andere van de Grieken tot vriend maakte.
Hij onderwierp de Ioniërs, de Aeoliërs en de Doriërs in Azië, maar de Spartanen maakte hij tot zijn bondgenoot.
Voor de heerschappij van Croesus waren alle Grieken (nog) vrij.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.098

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17