Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Herodotos

Het oudste volk der aarde

Voordat Psammetichus regeerde over de Egyptenaren, meenden ze dat ze de oudsten waren van alle mensen. Toen Psammetichus het antwoord hierop niet te weten kon komen, wie het eerste ontstaan was, bedacht hij het volgende. Hij gaf twee pas geboren kinderen, van lukraak gekozen ouders, mee met een herder om ze op te voeden in zijn kudde en ze de volgende opvoeding te geven. Hij droeg op dat niemand ook maar één woord tegen hen mocht zeggen, en ze helemaal alleen in een afgelegen grot te laten liggen, en op gepaste tijdstippen geiten bij hen te brengen en, nadat ze voorzien waren van de nodige melk, moesten de andere dingen (van de opvoeding) verricht worden.
Hij deed dat en Psammetichus beval dat hij wilde horen welk woorden de kinderen als eerste zouden voortbrengen, als ze het gebrabbel zonder betekenis hadden opgegeven. En dat gebeurde ook.
Toen de herder, die dat deed, na twee jaar de deur opende en binnenging, gebeurde het dat de twee kinderen met de armen uitgestrekt naar hem toe kwamen en zeiden ‘Bekos’. Toen de herder het hoorde, bleef hij aanvankelijk rustig maar toen hij, wanneer hij daar vaak binnenkwam en voor hen zorgde, dat woord vaak hoorde, lichtte hij zijn meester in en hij bracht de kinderen onder zijn ogen, omdat hem dat bevolen was. Nadat Psammetichus het zelf ook gehoord had, wou hij weten wie van de mensen iets ‘Bekos’ noemen en toen hij navraag deed, vernam hij dat de Phrygiërs het brood zo noemden.
Zo gaven de Egyptenaren toe dat de Phrygiërs ouder dan zijzelf waren, omdat dat bleek uit dit experiment. Dat het zo gebeurde, hoorde ik van de priesters van Hefaistos in Memphis.
Grieken vertellen echter talrijke dwaze andere versies, en ook dat Psammetichus de tongen van vrouwen liet uitsnijden en de opvoeding van de kinderen toevertrouwde aan die vrouwen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.096

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17