Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Herodotos

De ring van Polukrates, Her., Hist., III, 39

Toen Kambusis een veldtocht naar Egypte gemaakt had, ondernamen de Spartanen een veldtocht naar Samos en ook Polykrates zoon van Aiakes, die [heel] Samos had, kwam in opstand. En nadat eerst de stad verdeeld was in 3 delen, verdeelde hij het onder zijn broers Pantognos en Suloson, en daarna nadat hij 1 van hen had gedood en de andere, de jongste Suloson verdreven had, had hij heel Samos. Toen hij dat had, sloot hij een gastvriendschap met Amasis, koning van Egypte, terwijl hij heen geschenken zond en er andere ontving vanwege hem.
In korte tijd groeide dadelijk het bezit van Polykrates en het was veelbesproken over heel Ionië en de rest van Griekenland. Want hij nam zich voor waar dan ook een veldtocht te ondernemen en alles ging voor hem succesvol. Hij had 100 schepen met 50 roeiers en 1000 boogschutters. Hij plunderde iedereen uit zonder iemand te onderscheiden, want hij zei liever een vriend een genoegen te doen door terug te geven wat hij had genomen dan door helemaal niets te nemen. Hij had veel eilanden in bezit genomen en ook veel steden van het vasteland. Nadat hij de Lesbiërs in een zeeslag overwonnen had, omdat zij met heel hun leger de Miliëten geholpen hadden, nam hij onder andere ook de Lesbiërs gevangen, die geketend heel de gracht groeven rond de stadsmuur in Samos.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.096

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17