Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Herodotos

Candaules en Gyges Her., Hist., 1,9

Hij probeerde eronderuit te komen door zoiets te zeggen, omdat hij vreesde dat er voor hem iets slechts uit zou voortkomen. Candaules antwoordde: "Heb moed, Gyges, en wees niet bang noch voor mij, in de veronderstelling dat ik je met deze woorden op de proef stel, noch voor mijn vrouw, die van haar kant geen schade zal aanrichten". Want je mag erop rekenen dat ik het zo zal regelen dat ze niet zal merken dat ze bekeken is door jou. Want ik zal je in onze slaapkamer achter de geopende deur opstellen. Daarna, na mijn binnenkomst, zal mijn vrouw ook komen slapen. Dichtbij de ingang staat een stoel. Ze zal één voor één haar kleren uittrekken en daarop leggen. Zij zal jou de gelegenheid geven haar in alle rust te kunnen bewonderen. Als ze dan van bij de stoel naar het bed gaat en jij je achter haar rug bevindt, moet je ervoor zorgen dat ze jou niet zal zien terwijl je door de deur gaat.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.260

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 0