Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Herodotos

Candaules en Gyges Her., Hist., 1,11

Op dat moment hield ze zich rustig nadat ze niets had laten merken. Maar van zodra de dag aanbrak, riep ze Gyges, nadat ze haar slaven van wie ze zag dat ze haar het meest trouw waren, instructies had gegeven. En omdat hij dacht dat ze niets wist over de dingen die hij gedaan had, kwam hij toen hij ontboden werd. Want ook vroeger al was hij gewoon de koningin op te zoeken telkens ze hem riep. Toen Gyges aankwam, zei de vrouw het volgende: "Gyges, aangezien er voor jou nu 2 wegen aanwezig zijn, laat ik je kiezen welke weg je in wilt slaan. Ofwel dood je Candaules en aanvaard je mij en het koningsschap van de Lydiërs, ofwel is het nodig dat jij zelf nu meteen sterft, opdat jij, die immers Candaules in alles gehoorzaamt, voortaan niet meer zou zien wat je niet mag. Dus, ofwel is het nodig dat degene die het plan beraamde, sterft, ofwel degene die mij naakt gezien heeft en ongehoorde dingen heeft gedaan."
Eerst stond Gyges verwonderd over wat zij daar allemaal zei, daarna smeekte hij haar hem niet te verplichten zo'n keuze te moeten maken. Hij kon haar niet overtuigen, integendeel, hij zag de onafwendbare noodzaak zijn meester te doden of zelf door anderen om te komen. Hij koos om zelf te blijven leven. Terwijl ze dat zei, vroeg hij: "Aangezien je mij noodzaakt mijn meester te doden tegen mijn zin, kom dan, laat maar horen hoe wij hem zullen vermoorden." Als antwoord zei ze: "De aanval zal vanuit precies dezelfde plaats zijn vanwaar ook hij mij heeft laten zien terwijl ik naakt was, hij zal in zijn slaap gedood worden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.096

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17