Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Herodotos

Candaules en Gyges Her., Hist., 1,10

En Gyges, omdat hij niet kon ontsnappen, was bereid; en Kandaules bracht, toen het bedtijd scheen te zijn, Gyges naar de kamer, en meteen daarna was ook z'n vrouw aanwezig;en nadat zij was binnengekomen, en terwijl ze haar kleding neerlegde, zag Gyges haar. Toen hij achter haar rug was, terwijl de vrouw naar bed ging, glipte hij weg uit z'n schuilplaats naar buiten, en de vrouw zag hem naar buiten gaan. En toen ze begrepen had wat gedaan was door haar man, slaakte ze noch een kreet omdat ze zich schaamde, noch liet ze merken dat ze het in de gaten had, want zij was van plan om Kandaules te straffen; want voor deze Lydiërs, en bijna altijd voor alle andere niet-Grieken, geldt zelfs het feit dat een man naakt gezien wordt als een grote schande