Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Hellenike > Boek 1

Hoofdstuk 2, tekst A

Langzaam gaat het schip naar Peiraieus. Dikaiopolis, de matrozen, de kapitein en de rapsode praten met elkaar. Het schip gaat al langzaam langs Salamis en de kapitein zegt: "Waarom vertelt de Rapsode niet over de zeeslag rondom Salamis? En wat er gebeurd is bij de Perzische oorlogen. En hoe de Grieken en de Perzen streden. "En de Rapsode verteld over de zeeslag.
En jij Rapsode, weet veel over Homeros. Dus jij weet ook veel over de welsprekendheid. Want Homeros is wel sprekende, niet waar? Vooruit, kom hierheen en vertel ons over de gebeurtenissen rondom Salamis. Want daar is Salamis. Want wij gaan langzaam langs Salamis naar Athene. (de Rapsode verteld over de Perzische oorlogen en de zeeslag bij Salamis, en over onze moed en onze overwinning) Vertel ons over hoe de Grieken en de Barbaren streden en hoeveel er sneuvelden. Want jij, vriend, weet alles precies over de gebeurtenissen rondom Salamis. Daar weten de matrozen niets van. Ja, wij weten het niet precies, dus luisteren we graag. Vooruit Rapsode vertel het, en maak het verhaal heel mooi. Zeer zeker, want ik maak de verhalen altijd zeer mooi. Dus houdt je stil, matrozen, en luister.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.790

Nieuw afgelopen maand: 12

Gewijzigd afgelopen maand: 18