Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Hellenike > Boek 4

Hoofdstuk 11, tekst C: Apollodoros' motief: wraak!

Wegens vele dingen [/Om vele redenen] wilde ik, mannen van Athene [/Atheners], Neaira aanklagen. Ik werd immers zeer onrechtvaardig behandeld door Stephanos, wiens vrouw die Neaira is. En doordat ik door hem onrechtvaardig behandeld was, kwam ik terecht in de grootste gevaren, en niet alleen ik, maar ook mijn dochters en mijn vrouw.
5 Uit wraak dus voer ik dit proces, omdat ik in een zo groot gevaar terecht ben gekomen. Want ik ben niet met de vijandschap begonnen, maar Stephanos, hoewel hij nooit door ons in [/met een] woord of daad [/noch in schijn, nog in werkelijkheid] onrechtvaardig behandeld werd [/is]. Maar ik wil jullie liever erst vertellen over alles wat wij hebben ondergaan [/doorstaan/geleden] en hoe wij, doordat wij onrechtvaardig behandeld waren door hem, terecht zijn gekomen in de grootste gevaren, zowel wat betreft armoede als wat betreft (het) verlies van burgerrecht.

Str. 12 Apollodorus die door Stephanos onrechtvaardig werd behandeld, is werkelijk knap in het spreken, naar het schijnt. Ik heb [/voel/koester] sympathie jegens hem, omdat Stephanos met de vijandschap is begonnen.
15 Want wie zou zich niet willen wreken op zijn vijand? Want allen willen hun vrienden goed doen, maar hun vijanden kwaad (doen/berokkenen).
Kom. Zorg dat je niet lichtvaardig degenen die procederen gelooft, Strymodoros. Want nadat de sprekers in de rechtbank [/rechtzaal] zijn opgestaan, proberen zij, met gebruikmaking van alle technieken [/middelen], de juryleden tot sympathie te brengen [/welgezind te stemmen].
Str. 21 Maar ik zou graag iets leren [/vernemen]. Want Apollodoros zegt dat hij, doordat hij door Stephanos onrechtvaardig was behandeld, in gevaar is gekomen wat betreft armoede.
Door wat te doen heeft Stephanos Apollodoros in dat gevaar gebracht?
Eu. Vooruit, luister. Want Apollodoros gaat doo te vertellen over het begin van het proces.