Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Hellenike > Boek 3

Hoofdstuk 8, tekst E: Toch een rechtzaak

B. (sprekend tot zijn vader)
Luister, vader: ik zal niet meer toestaan dat jij (weg)gaat naar de rechtbank.
Ph. Wat is dit? Maar door me niet toe te staan uit te gaan, zul je mij te gronde richten.
Bc. Je moet hier blijven, vader, en mij gehoorzamen.
Ph. 5 Maar toc h wil ik rechtspreken (/jurylid zijn).
Bd. Sta op, vader, want vandaag zul je rechtspreken.
Ph. Maar hoe zal het mij mogelijk zijn recht te spreken (/hoe zal ik kunnen rechtspreken), als (/terwijl) ik hier blijf?
Bd. In je eigen huis zul je een rechtbank hebben en het zal jou mogelijk over je huisslaven recht kunnen spreken (/en je zult kunnen rechtspreken...)
Ph. 11 Wat zeg je? Maar op welke wijze en over wie?
Bd. 12 Over velen. Vooruit. Want je hebt vele huisslaven, maar je weet goed, dat deh uisslaven niet willen onrecht doen, maar (dat ze) schuldig zijn aan (/verantwoordelijk zijn voor) veel kwaat.
15 Het is dus nodig dat een spion wordt (/je moet dus een spion worden) van de gebeurtenissen die in je huis plaatsvinden (/van de dingen die in je huis gebeuren).
17 En dat kwaad zul je vandaag kunnen ontdekken.
18 Zou je dat dan niet willen doen en (zou je) de huisslaven (niet willen) dwingen op te houden met het kwaad en beter(e mensen) te worden?
Ph. 21 Zeer zeker (/heel graag) zou ik dat graag willen. Want jij overreedt mij met je woorden. Maar dat heb je nog niet gezegd: (namelijk) waarvandaag ik mijn beloning zal krijgen. Zou je (me) deze zaak (/kwestie / dit punt) (dus) niet willen duidelijk maken?
Bd. Die zul je van mij krijgen.
Ph. 26 Je spreekt mooi (/goed).
Bd. En zou je bereid zijn dit te doen?
Ph. Dat zou ik doen (dat wil/zal ik wel doen).
Bd. Wacht. Want ik zal snel komen met de spullen van de rechtbank in mijn handen (de rechtbankspullen dragend in mijn handen).
30 (de oude man wacht en zijn zoon gaat het huis binnen. Snel brengt Bdelykeon de spullen van de rechtbank naar buiten.)
Bd. Kijk. Ik heb je spullen van de rechtbank naar buiten gebracht.
Ph. Heb je echt alles naar buiten gebracht?
Bd. Bij Zeus, ik meen althans alles meegebracht (/gehaald) te hebben.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.639

Nieuw afgelopen maand: 1

Gewijzigd afgelopen maand: 31