Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Grieks

x - Bijzinnen

COMPLETIEVE BIJZIN
1. indirecte rede:
- [γριεξ]οτι[/γριεξ] + ind (objectief)
- infinitiefzin (subjectief)
- [γριεξ]wV[/γριεξ]... (subjectief)

2. indirecte vraag
- vragend woord + ind na verba rogandi/sentiendi

3. finale completiefzin
- infinitiefzin na verba volendi
- [γριεξ]μh[/γριεξ] + conj na verba timendi

Opmerking: ind/conj kan vervangen worden door een opt na een verleden hoofdwerkwoord!

BIJWOORDELIJKE BIJZIN
1. Doelzin
- na [γριεξ]wV, οπwV[/γριεξ], of [γριεξ]ινα[/γριεξ]
- participium futurum
- infinitief van doel

2. Redengevende zin
- [γριεξ]οτι[/γριεξ] + ind
- [γριεξ]ατε[/γριεξ] + part
- na [γριεξ]επειδh[/γριεξ]

3. Tijdsbepalend
- [γριεξ]οτι[/γριεξ] of [γριεξ]οτε[/γριεξ] + ind (realis) / conj + [γριεξ]αν[/γριεξ] (futuralis of iterativus)
- na [γριεξ]επειδh[/γριεξ]
- [γριεξ]πριν[/γριεξ] + inf

4. Gevolgaanduidend
- na [γριεξ]wστε[/γριεξ] + ind
- soms ook infinitiefzin

5. Vergelijkend
- na [γριεξ]wσπερ[/γριεξ]

6. Voorwaardelijk
- [γριεξ]ει[/γριεξ] + ind (realis) / + ind met [γριεξ]αν[/γριεξ] (irrealis) / + opt + [γριεξ]αν[/γριεξ] (potentialis)
- [γριεξ]ει[/γριεξ] + [γριεξ]αν[/γριεξ] + conj --> futuralis of eventualis

7. Toegevend
- [γριεξ]και ει[/γριεξ] of [γριεξ]ει και[/γριεξ]
- [γριεξ]ουδ ει[/γριεξ] of [γριεξ]μhδ ει[/γριεξ]

BETREKKELIJKE ZIN
- met een betrekkelijk vnw, bijna altijd met schakering van eventualis

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27