x - Bijzinnen
Categorie: Grammatica > Grieks
COMPLETIEVE BIJZIN
1. indirecte rede:
- oti + ind (objectief)
- infinitiefzin (subjectief)
- wV... (subjectief)

2. indirecte vraag
- vragend woord + ind na verba rogandi/sentiendi

3. finale completiefzin
- infinitiefzin na verba volendi
- mh + conj na verba timendi

Opmerking: ind/conj kan vervangen worden door een opt na een verleden hoofdwerkwoord!

BIJWOORDELIJKE BIJZIN
1. Doelzin
- na wV, opwV, of ina
- participium futurum
- infinitief van doel

2. Redengevende zin
- oti + ind
- ate + part
- na epeidh

3. Tijdsbepalend
- oti of ote + ind (realis) / conj + an (futuralis of iterativus)
- na epeidh
- prin + inf

4. Gevolgaanduidend
- na wste + ind
- soms ook infinitiefzin

5. Vergelijkend
- na wsper

6. Voorwaardelijk
- ei + ind (realis) / + ind met an (irrealis) / + opt + an (potentialis)
- ei + an + conj --> futuralis of eventualis

7. Toegevend
- kai ei of ei kai
- oud ei of mhd ei

BETREKKELIJKE ZIN
- met een betrekkelijk vnw, bijna altijd met schakering van eventualis