Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Grieks

Stappenplan teksten vertalen

Stappenplan teksten vertalen 1.Baken de zinnen af. (Bij kommas, punten, vraagtekens, uitroeptekens en woordjes die een samengestelde zin samenvoegen) 2.Vertaal nu eerst het werkwoord: - A) wat is het getal? (enkelvoud of meervoud) - Staat er iets in de nominativus? Zo ja? dan is dat het onderwerp en zo nee? dan zit het onderwerp in de werkwoordsuitgang. - B) Wat is de modus? (conjunctivus, indicativus, imperativus of optativus) - C) Wat is de tijd? (Praesens, imperfectum, aoristus of futurum) - Let op augment bijvoorbeeld. - D) Wat is het geslacht? (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig) 3.Naamvallen: - Eerst de nominativus: Dat is onderwerp (subject) of naamwoordelijk gezegde - Dan de accusativus: Dat is lijdend voorwerp (object) of tijdsbepaling - Dan de genitivus en de dativus. - De genitivus: - Dat geeft bezit aan (van, der, des) De genitivus kan dus uitdrukken dat iets van iemand/ iets is of bij iemand/ iets hoort. - Komt na bepaalde werkwoorden en na bepaalde bijvoeglijke Naamwoorden. (let op + gen.) - Komt na bepaalde voorzetsels - De dativus: - Meewerkend voorwerp: aan/ voor (indirect object) - Na: - bepaalde werkwoorden - bepaalde voorzetsels. - bepaalde bijvoeglijke naamwoorden: - Als bijwoordelijke bepaling - om het instrument of middel (dativus instrumentalis) aan te geven waarmee iemand iets doet. - om een oorzaak (dativus causai) uit te drukken waardoor iets gebeurd of iemand iets doet. - Om de manier (dativus modi) aan te geven waarop of de omstandigheden waaronder iets gebeurd of iemand iets doet. - De vocativus: - De persoon die direct wordt toegesproken noemen we de aangesproken persoon. Het Grieks gebruikt voor de aangesproken persoon meestal de nominativus vooraf gegaan door een omega dit vertaal je of met o of je laat het onvertaald. De woorden op -on en es hebben in het enkelvoud een eigen uitgang, de zogenaamde vocativus. (de vocativus meervoud is altijd gelijk aan de nominativus meervoud.) 4.Bijwoorden: - Bijvoegelijke naamwoorden congrueren met de naamvallen. Dat betekent dat ze het zelfde geslacht, (mannelijk, vrouwelijk of onzijdig) zelfde getal (enkelvoud of meervoud) en dezelfde naamval krijgen. (nominativus, accusativus, genitivus of dativus)

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.789

Nieuw afgelopen maand: 12

Gewijzigd afgelopen maand: 18