Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Grieks

Naamvallen - Genitivus

1. De genitivus als complement

Sommige werkwoorden gaan standaard samen met een genitivus. De genitivus is dan de zogenaamde complementsnaamval. Voorbeeld: hamartanoo (missen). Ook kan de genitivus het derde argument zijn. Het tweede argument staat dan in de accusativus. Voorbeeld: aitiaomai (iemand van iets beschuldigen)

De genitivus kan verder ook een vaste aanvulling zijn bij sommige adjectiva, zoals empeiros + gen.: ervaren in.

Verder wordt de genitivus nog gebruikt bij de comparativi: ik ben groter dan jij (waarbij 'jij' dan in de gen. staat)

2. De genitivus als predicaatsnomen
- de genitivus partitivus: het drukt uit dat het om een deel van een groep/geheel gaat (etugchane tes boules oon = hij was toevallig lid van de raad)

- de genitivus possessivus: het drukt de bezitter uit (het huis is van mijn vader)

- de genitivus qualitatis: het drukt een eigenschap of hoedanigheid uit.

- de genitivus quantitatis en originis: drukt leeftijd, hoeveelheid of afkomst uit.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.789

Nieuw afgelopen maand: 12

Gewijzigd afgelopen maand: 18