Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Grieks

Naamvallen - Accusativus

1. De accusativus als complement

Vaak hebben werkwoorden standaard een accusativus achter zich. Dit is dan het lijdend voorwerp, oftewel object.
Sommige werkwoorden hebben echter twee objecten, waarvan het ene een persoon en het andere een zaal uitdrukt. Beide staan dan in de accusativus.

Bij een AcI en de AcP is de accusativus echter de naamval van het subject.

2. De accusativus als satelliet

- de accusativus van het inwendig object
Een accusativus kan ook de aard van een handeling verduidelijken. Dit heet de accusativus van het inwendig object. Bijvoorbeeld: 'een lange weg gaan'. 'een lange weg' staat dan in de accusativus.

- de accusativus respectus/limitationis
De accusativus kan uitdrukken waarop een handeling betrekking heeft. Dit komt vooral voor bij accusativi van lichaamsdelen en menselijke eigenschappen. Voorbeeld: pijn hebben in de voeten.

- de accusativus spatii
Bij werkwoorden die beweging of verplaatsing aanduiden kan de accusativus de ruimte waardoor iemand zich beweegt aanduiden, de weg waarlangs, of de afstand. Bijvoorbeeld: zwervend door dit hele niet-Griekse land.

- de accusativus van tijdsduur
Bijvoorbeeld: hij heeft de stad 26 dagen belegerd. 26 dagen staat dan in de accusativus.

- de accusativus van richting

- de accusativus als zinsappositie. Voorbeeld: zij ging weg, een ongelukkig voorval.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.908

Nieuw afgelopen maand: 7

Gewijzigd afgelopen maand: 20