Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Grieks

gebruik optatief (versie 1)

1. In de hoofdzin

- vervulbare wens (ontkenning [γριεξ] μh [/γριεξ])
dikwijls ingeleid door [γριεξ] ειqε [/γριεξ] of [γριεξ] ει γαρ [/γριεξ]
vertaling : moge

- potentialis : [γριεξ] αv [/γριεξ] +opt. (ontkenning [γριεξ] ου [/γριεξ] )
wordt gebruikt om iets als mogelijk voor te stellen bv. Ik zou dit kunnen insturen
=> vertaling : zouden (kunnen)


2. In de bijzin

- potentialis in de bijzin optatief zonder [γριεξ] αv [/γριεξ]
meestal in combinatie met potentialis in hoofdzin bv. Als ik dit zou insturen, zou het kunnen dat deze tekst op de site komt

De optatief in de bijzin komt uitsluitend voor na een verleden hoofdwerkwoord zonder [γριεξ] αv [/γριεξ]

- optatief na verba timendi (werwoord vrezen)
bv. ik vreesde dat dit artikel niet op deze site zou komen

- in de doelzin na [γριεξ] ιvα, οπwV [/γριεξ]
bv. Ik heb dit geschreven opdat jullie iets zouden weten over de optatief
bv. Ik typte om de optatie te verklaren

- Indirect overleggende vraag
optatie vervangt conjunctief, bij verleden hoofdww.
bv. Wat moesten ze doen

- uitdrukken van iterativus, futuralis en eventualis
bv. telkens als ik iets zei, werd er gezwegen (iterativus)
bv. als ik dit getypt heb, zal ik het doorsturen (futuralis) (dit komt zelden voor)
al wat ik nodig had, nam ik weg (eventualis)

- Optativus obliquus in indirecte rede en vraag
1) na een verleden werkwoord van zeggen dat, beweren dat, melden dat(verba declarandi) kan het zijn dat het ww van de bijzin in de optatief staat in plaats van in de indicatief
2) na een verleden werkwoord van vragen kan het werkwoord van de bijzin in de optatief staan in plaats van de indicatief

vervanging van de optatieven:
opt. pres. vervangt ind. pres. en impf.
opt. aor. vervangt ind. aor.
opt. fut. vervangt ind. fut.

Consecutio temporum: opt. pres. gelijktijdig t.o.v. hoofdww.
opt. aor. verleden t.o.v. hoofdww.
opt. fut. verleden t.o.v. hoofdww.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27