Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Gephyra > 2e Jaar

Tekst 10.5: Over Prometheus en Epimetheus (p.16)

Iapetos en Klumene hadden vier kinderen; van wie Atlas de sterkste was, Menoitios de goddelooste was, Prometheus de slimste en Epimetheus de dwaaste. Toen Prometheus ooit Zeus in hoogsteigen persoon had bedrogen en de mensen geleerd had hetzelfde te doen, beroofde Zeus hen van het vuur. Omdat de mensen geen vuur hadden zaten ze diep in de put. Dus stal Prometheus heimelijk een beetje vuur van bij de goden en verborg het in een holle rietstengel en bracht het naar de Aarde. De mensen ontvingen het geschenk graag hoewel ze wisten dat Prometheus het van bij de goden had gestolen. De goden straften hen op volgende wijze. Ze bevalen Hephaistos een beeldschone vrouw te maken en allen versierden haar met hun eigen geschenken en noemden haar Pandora. Ze zonden haar naar Epimetheus, maar brachten ook een kostbare kruik mee waarin ze alle kwaad en de dood hadden opgesloten. Omdat Epimetheus dwaas was, ontving hij haar met plezier en huwde haar ook al had zijn broer hem dikwijls gewaarschuwd om ook maar nooit een geschenk van de Olympische Zeus te ontvangen. De vrouw opende de kruik en dadelijk vulden het kwade en de dood de Aarde.

Na de mensheid kreeg ook Prometheus zijn straf:

Zeus strafte Prometheus zelf op de volgende manier. Hij beval Hephaistos immers Prometheus naar het Kaukasusgebergte te brengen en hem daar met ijzeren boeien aan een of andere rots vast te binden. Dus bracht Hephaistos hem daarheen en bond hem vast. Zeus zond ook een arend op hem af en beval hem elke dag de lever van Prometheus uit te pikken. De lever die elke dag uitgepikt werd, groeide 's nachts altijd opnieuw aan. Na duizenden jaren schoot Herakles Gevers met de boog neer en bevrijdde Prometheus van de ijzeren boeien, met de toelating van Zeus.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.848

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27