Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 9, tekst 8A-c: Plinius groet keizer Trajanus

1 Daarom ben ik, na het proces te hebben uitgesteld ertoe overgegaan om u te raadplegen. Want de zaak scheen mij advies waard, vooral wegens het aantal aangeklaagden. Want velen van iedere leeftijd van iedere stand, ook van beide geslachten, worden aangeklaagd en zullen worden aangeklaagd. De besmetting met dit bijgeloof heeft zich niet alleen verspreid over steden, maar ook over dorpen en het platteland. Deze besmetting schijnt gestopt en gecorrigeerd te kunnen worden. Het staat in ieder geval voldoende vast 5 dat tempels die bijna al verlaten waren, zijn begonnen bezocht te worden en dat de plechtigheden die lange tijd onderbroken waren, weer worden hervat en dat overal vlees van offerdieren wordt verkocht, waarvan tot nu toe zeer zelden een koper werd gevonden. Op grond hiervan is het makkelijk te concluderen welke menigte/grote hoeveelheid mensen tot beter inzicht gebracht kan worden als er gelegenheid is voor berouw.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30