Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 9, tekst 5A: Vrouwe Africa

1 Vrije tijd geeft mij de gelegenheid te leren en jou (de gelegenheid) te onderwijzen. Dus zou ik heel graag willen weten of je meent dat er spoken bestaan en dat deze een eigen gestalte en een of andere goddelijke macht hebben, of dat onwerkelijke schijnbeelden ten gevolge hebben, of dat onwerkelijke schijnbeelden ten gevolge van onze vrees een gedaante aannemen. Om te geloven dat spoken bestaan, daar wordt ik vooral door datgene toe gebracht (van) wat ik hoor dat Curtius Rufus is overkomen. Nog onaanzienlijk en onbekend 5 had hij zich als metgezel aangesloten bij het gevolg van de gouverneur van Africa. Toen de dag ten einde liep, wandelde hij in een zuilengang. Voor hem verscheen een gestalte van een vrouw, groter en mooier dan een menselijke gestalte. Tot hem, hevig geschrokken (zijnde), zei ze dat zij vrouwe Africa was, voorspelster van de toekomst. Want dat hij naar Rome zou gaan en staatsambten zou vervullen en zelfs met het hoogste gezag (bekleed) naar dezelfde provincie zou terugkeren en daar zou sterven. Alles is (zo) gebeurd. Bovendien wordt verteld dat dezelfde gestalte hem op het strand tegemoet is gekomen, toen hij Carthago naderde en van boord ging. Hijzelf in ieder geval heeft, toen hij ziek was geworden, zijn toekomst voorspellend op grond van het verleden, en tegenslag op grond van zijn voorspoed, 10 hoop op genezing laten varen, terwijl/hoewel niemand van de zijnen daaraan wanhoopte.