Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 8, tekst 9A: Saguntum blijft onafhankelijk

1 Met deze Hasdrubal, omdat hij bijzonder handig was geweest om volkeren te manipuleren en aan zijn macht te verbinden/onder zijn gezag te brengen, had het Romeinse volk het verdrag vernieuwd, (op)dat de rivier de Ebro de grens tussen beide invloedsferen zou zijn en dat voor de Saguntijnen (die) midden tussen de invloedsferen van de twee volkeren (zich bevonden) de onafhankelijkheid zou worden bewaard/gegarandeerd.