Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 6, tekst 4E: Liefde maakt slim

Maar de soldaat, blij zowel met het uiterlijk van de vrouw en met het geheimzinnige avontuur, kocht alle lekkernijen die hij met zijn middelen kon veroorloven bij elkaar en bracht ze meteen de eerste nacht naar het grafmonument.
En dus, zodra de ouders van één van de gekruisigden zagen dat de bewaking verslapt was, trokken zij 's nachts de gekruisigde naar beneden en bewezen hem de laatst eer. Maar de betrapte soldaat, die niets deed, vertelde, zodra hij de volgende dag zag dat één kruis zonder lijk was, aan de vrouw wat er gebeurd was uit angst voor straf: en hij zei dat hij niet het oordeel van de rechter zou afwachten, maar dat hij met het zwaard recht zou spreken over zijn eigen nalatigheid. Ze moest dus voor hem die ging sterven een plaats ter beschikking stellen, en ze moest de grafkamer tot doodsverblijf maken voor haar intieme vriend en voor haar man. De vrouw, niet minder medelevend dan kuis, zei: 'En de goden moeten dat niet toestaan, dat ik in dezelfde tijd van twee van mijn meest geliefde mannen twee begrafenissen zie. Ik wil liever een dode opofferen dan een levende doden.'
Meteen na deze redevoering beval zij dat het lichaam van haar echtgenoot uit de kist moest worden getild en dat hij aan het kruis gehangen werd dat leeg was.
De soldaat heeft de slimme vondst van de zeer verstandige vrouw gebruikt, en de volgende dag verwonderde het volk zich op welke manier de dode het kruis had bestegen.