Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 6, tekst 4C: Militair optreden

De soldaat week echter niet, maar door aansporing probeerde hij die arme vrouw eten te geven, totdat de dienares, zonder twijfel verleid door de geur van wijn, die van hem uitging, zelf haar overwonnen hand uitstak naar de vriendelijke gave van hem die haar aanspoorde, daarna, toen zij zich door drank en eten had hersteld, begon zij de koppigheid van haar meesteres te bestrijden, en zij zei: 'Waarom zal dit voor jou nuttig zijn, als je verzwakt zal zijn door niet te eten, als je jezelf levend begraaft, als je voordat het noodlot het eist, je onschuldige ziel uitgeblazen zal hebben? Geloof jij dat de as of de begraven schimmen dit voelen? Wil jij, nadat jij je vrouwelijke geweeklaag hebt beëindigd, zolang het geoorloofd is, van de voordelen van het leven genieten? Het daar liggende lijk moet je aansporen om te leven.'
Niemand hoort onwillig toe, waneer hij wordt gedwongen óf voedsel te eten óf te leven. Daarom verdroeg de vrouw, al enkele dagen verzwakt door onthouding, dat haar volhardendheid gebroken werd, en zij vulde zich met eten, niet minder gretig dan de slavin die zich eerder gewonnen had gegeven.