Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 6, tekst 3B

Toen de volgende nacht zich dezelfde kans voordeed, veranderde ik mijn keuze en zei: "Als ik deze jongen met slechte hand zal aanraken, en hij het niet gemerkt zal hebben, zal ik twee zeer strijdlustige huishanen geven aan hem die dit ondergaat." Bij deze wend kwam de jongeman uit eigen beweging dichterbij en hij begon, naar ik meen, te vrezen dat ik in slaap zou vallen. Ik gaf dus toe aan hem doe ongerust was, en ik ging me te buiten aan zijn hele lichaam, zonder het hoogste genot te bereiken. Vervolgens, toen de dag gekomen was, bracht ik hem die zich verheugde, al wat ik had beloofd. Zodra de derde nacht de vrijheid gegeven had, stond ik op en boog me naar het oor van de 'slechte' slaper en zei: "O, onsterfelijke goden, als ik met hem, terwijl hij slaapt, een volledige en heerlijke geslachtsgemeenschap zal hebben, dan zal ik voor dit geluk morgen aan de jongen een zeer goed Macedonisch paard geven, echter met deze beperking, dat hij het niet gemerkt zal hebben." Nooit viel een jongeman in een diepere slaap. En zo vulde ik eerst mijn handen met zijn melkwitte borsten, daarna ging ik totaal op in een kus, vervolgens verenigde ik al mijn wensen tot één. 's Ochtends ging hij in zijn kamer zitten en ging wachten op mijn gebruikelijke geschenk. Je weet hoeveel gemakkelijker het is om aan duiven of huishanen te komen dan aan een paard, en bovendien was ik ook bang dat een zo groots geschenk mijn menslievendheid verdacht zou maken. Nadat ik enkele uren gewandeld had, keerde ik terug naar mijn logeeradres en ik heb niet anders gedaan dan de jongen gekust. Maar zodra hij zijn armen om mijn hals had geslagen, zei hij om zich heen kijkend: "Ik vraag u, meester, waar is mijn paard?"