Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 5, epigram 6: Arrogantie

Jij bent mooi, wij weten het, en een meisje, het is waar, en rijk, wie kan het immer ontkennen? Maar wanneer jij jezelf al te zeer prijst, Fabulla, ben jij noch rijk, noch mooi, noch een meisje