Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 4, tekst 3C

Later had de Dageraad de sterren verwijderd: en de zon had de vochtige
planten droog gemaakt met stralen: en zij zijn samengekomen bij hun
gebruikelijke plaats. Toen besloten zij met zacht gefluister nadat zij eerder
veel geklaagd hadden, om te proberen in de stille nacht de bewakers te misleiden
en door de deur weg te gaan, en om waaneer ze uit het huis zullen zijn
weggegaan, de huizen van de stad te verlaten, om samen te komen bij het graf van
Ninus opdat er niet gezworen moest worden door hen, wanneer zij wandelen over
het wijde veld en om zich schuil te houden onder de schaduw van een boom. Er was
daar een boom, zeer rijk beladen met sneeuwwitte vruchten, vlak naast een
ijskoude bron. De moerbeiboom was hoog.