Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 4, tekst 3A: Pyramus & Thisbe verliefd

Pyramus en Thisbe, de een de mooiste van de jongemannen, de ander uitmuntend boven de andere meisjes, die het oosten had/bezat;

zij bewoonden aan grenzende huizen, waar men zegt dat Semiramus de hoge stad heeft omringd met bakstenen muren.

Hij maakte een toenadering voor een eerste kennismaking om het feit dat ze buren waren, met de tijd groeide de liefde; zij zouden ook verbonden zijn geweest in een officieel huwelijk, maar hun vaders verboden dat, wat zijn niet konden verbieden; evengoed waren zij beiden verliefd,

nadat hun geest door de liefde was gegrepen.

Niemand wist ervan: zijn communiceren met hoofdknikken en gebaren, hoe meer het werd geheimgehouden, des te meer de bedekte liefde gloeide.