Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 4, tekst 3A: Pyramus & Thisbe verliefd

Pyramus en Thisbe, de een de mooiste van de jongemannen, de andere uitstekend boden de meisjes die het Oosten bezat, bewoonden aangrenzende huizen, daar waar men zegt dat Semiramis de hoge stad heeft omringd met bakstenen muren. Het feit dat ze buren waren maakte/ veroorzaakte de kennismaking en de eerste toenaderingen, hun liefde groeide met de tijd; ze zouden ook met een officieel huwelijk verbonden zijn geweest, maar hun vaders verboden het: wat ze niet konden verbieden, in gelijke mate waren beiden verliefd nadat hun geest/ ze door liefde waren gegrepen. Niemand wist ervan: met hoofdknikken en gebaren spraken ze. En hoe meer de liefde geheim werd gehouden, des te meer brandde de geheime liefde.