Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 3, tekst 4A

a. Caesar besluit naar Brittanië over te steken (20)

Toen er nog een klein deel van de zomer over was, hoewel de winters in Gallië en omstreken vroeg zijn, omdat geheel Gallië zich uitstrekt naar het Noorden, spant Caesar zich toch in om naar Brittannia te vertrekken, omdat hij begreep dat de hulp in bijna alle Gallische oorlogen hiervan aan de vijanden werd gezonden , als de tijd van het jaar om oorlog te voeren ontbrak, meende hij (Caesar) toch dat het voor hem van groot nu zou zijn, als hij alleen maar het eiland had bezocht, het type mensen nauwkeurig had gezien, het terrein, de havens en de toegangswegen had leren kennen. Dit alles bijna was onbekend bij de Galliërs. En niemand ging zomaar daarheen behalve de kooplieden, ook is niet over hen zelf bekend behalve de kuststreek en hun eigen gebieden, die tegenover de Gallische gebieden liggen. Nadat dus de koopmannen van alle kanten tot hem opgeroepen waren, kon Caesar niet te weten komen, en hoe groot de grootte van het eiland was, en welke stammen er woonden en hoeveel stammen er woonden, en welke manier van oorlog voeren zij hadden of welke gewoontes zij gebruikten en welke havens geschikt waren voor de tamelijke grote hoeveelheid van schepen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30