Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 3, tekst 3D

En er was vroeger een tijd dat de Galliërs de Germanen in moed overtroffen, uit eigen beweging oorlogen begonnen en wegens overbevolking en gebrek aan land kolonisten over de Rijn stuurden.
Dus hebben de Volcae Tecto Sages die gebieden, die het vruchtbaarst van Germanie zijn, in de buurt van het Hercinische woud, bezet - waarvan ik zie dat het bekend is aan Eratosteles en bepaalde Grieken door zijn reputatie, dat zij Orcinia noemen - en ze hebben zich daar gevestigd; dit volk blijft tot aan deze tijd in deze woonplaats en heeft de grootste reputatie op het gebied van rechtvaardigheid en oorlogsroem.
Nu, omdat de Germanen in dezelfde armoede, ellende en gehardheid blijven verkeren maken ze gebruik van hetzelfde en dezelfde lichaamsverzorging, maar de nabijheid van de Provinciën en de bekendheid van overzeese spullen dragen voor de Galliërs veel bij tot overvloed en luxe en omdat ze er langzamerhand aan gewend geraakt zijn overtroffen te worden en in veel gevechten overwonnen zijn vergelijken ze zichzelf zelfs niet met hen in moed.