Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 3, tekst 2J: De Gallische maatschappij

Bij de stammen die gelden als de betere georganiseerde, is het bij wet vastgelegd dat als iemand iets van staatsbelang te horen krijgt via een buurstam, door geruchten of verhalen, hij dit moet melden bij de magistraat en er met niemand over mag praten. Men weet namelijk uit ervaring dat impulsieve en onwetende mensen door valse geruchten vaak in paniek raken, misstapen maken en over de allerbelangrijkste zaken zomaar beslissingen nemen. De magistraten houden dan ook naar goeddunken informatie achter en maken aan de massa alleen bekend wat naar hun oordeel relevant is. Staatszaken mogen uitsluitend besproken worden tijden de landdag.