Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 3, tekst 2G: De Gallische maatschappij

Het hele volk van Gallie is zeer godsdienstig. En vanwege deze reden, offeren zij die door vrij ernstige ziektes zijn aangetast en zij die in gevechten en gevaren verkeren in plaats van offerdieren mensen of zij beloven dat zij zullen offeren. En als helpers daarvan gebruikte ze de druiden omdat ze menen dat als voor een mensenleven geen mensenleven wordt gegeven de macht van de onstervelijke goden niet gunstig gestemd kan worden en van staatswege hebben zij offers ingesteld van dezelfde soort. Sommige hebben beelden met een reusachtige omvang, waarvan ze de ledematen uit takken gevlochten, vullen met mensen. Nadat deze (de beelden) zijn aangestoken sterven de mensen omgeven door vlammen. Zij menen dat de terechtstellingen van hen, die bij diefstal of roverij of bij een ander vergrijp zijn betrapt, aangenamer zijn voor de onstervelijke goden. Maar wanneer een voorraad van dit soort ontbreekt, dan nemen zij zelfs hun toevlucht tot de terechtstellingen van onschuldige mensen.