Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 3, tekst 2C

Maar aan het hoofd van al deze druiden staat er één, die onder hen het hoogste gezag heeft. Als deze overleden is, volgt ofwel als er iemand onder de anderen uitblinkt in aanzien, deze op of, als er meerdere gelijken zijn, strijden zij om de leiding door middel van een stemming onder de druiden, soms ook met wapens. Dezen houden op een bepaalde tijd van het jaar zitting op een heilige plaats in het gebied van de Carnutten, welke streek beschouwd wordt als het midden van heel Gallie. Hierheen komen overal vandaan allen samen die onenigheden hebben, en gehoorzamen hun besluiten en vonnissen.