Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 2, tekst 3F: De opstanding (Mattheus 28.1-20)

1 Op de avond van de sabbat bij het aanbreken van de eerste dag van de week, kwam Maria uit Magdala en de andere Maria om het graf te zien. En kijk, er vond een grote aardschok plaats. Want de engel van de Heer is uit de hemel neergedaald, en naderend heeft hij de steen weggerold, en hij zat erop. Zijn aanblik was echter zoals een bliksemflits, en zijn kleding zoals sneeuw. Uit angst voor hem echter zijn de bewakers verschrikt en zijn als doden geworden. 5 De engel echter, antwoordend, zei tot de vrouwen: ‘Vreest jullie niet; want ik weet dat jullie Jezus zoeken die gekruisigd is. Hij is hier niet: want hij is opgestaan, zoals hij heeft gezegd. Komt en ziet de plaats waar de Heer was neergelegd.’ En terwijl jullie snel gaan, zegt zijn leerlingen dat hij is opgestaan, en kijk hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Kijk, ik heb het jullie van te voren gezegd.’ En zij gingen snel weg van het graf met vrees en grote vreugde, rennend om het aan zijn leerlingen te berichten. 10 En kijk, Jezus kwam hen tegemoet, zeggend: ‘Gegroet.’ Zij echter gingen naar hem toe, en hielden zijn voeten vast en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot hen: ‘Vreest niet; gaat, bericht aan mijn broers dat zij naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze me zien.’ Toen zij waren weggegaan, kijk, sommige van de bewakers kwamen naar de stad en berichtten aan de leiders van de priesters alles wat er was gebeurd. En na verzameld te zijn met de oudsten, na een besluit te hebben genomen, 15 gaven ze rijkelijk veel geld aan de soldaten, zeggend: ‘Zegt dat zijn leerlingen ’s nachts zijn gekomen en hem hebben gestolen, terwijl wij sliepen. En als dit gehoord zal zijn door de gouverneur, zullen wij hem raad geven en wij zullen jullie in bescherming nemen.’ En zij, na het geld te hebben aangenomen, deden zoals hun was bevolen. En dat verhaal is verspreid bij de joden tot de dag van vandaag. De elf leerlingen echter gingen weg naar Galilea, naar een berg waar Jezus met hen had afgesproken. En toen ze hem zagen, 20 aanbaden ze (hem). Sommigen echter twijfelden. En Jezus op hen toekomend, sprak tot hen, zeggend: ‘Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Dus, gaande: leert alle volkeren, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en de heilige Geest; terwijl jullie hen leren alles te bewaren wat ik jullie heb opgedragen. En kijk ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding van de tijd.