Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 1, tekst 3D: De overstroming begint

En hij was 600 jaar, toen de stromende wateren van de overstroming de aarde vernietigde. En Noach was naar binnen gegaan en zijn vrouw, zijn zonen en de echtgenoten van zijn zonen met hem, in de ark, vanwege de vernietigende wateren. De levende wezens ook, rein en onrein en de vogels, en van allen, die zich bewegen over de aarde, twee en twee gingen zij naar binnen naar Noach in de ark, mannelijk en vrouwelijk, zoals God had opgedragen aan Noach.