Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 16, tekst 6A: De levensstijl van Petronius

1 Over Gaius Petronius moeten enkele/weinige dingen in de herinnering worden opgehaald. Door hem werd namelijk de dag met slaap, de nacht met (ver)plicht(ing)en en de genoegens van het leven doorgebracht. En zoals anderen ijver(ig gedrag), zo had hem luiheid tot roem gebracht, en werd hij niet als een slemper en verkwister beschouwd, zoals de meesten van diegenen die hun bezit er doorheen jagen, maar als een man van verfijnde levenskunst. En hoe meer zijn woorden en daden onconventioneel waren, en (hoe meer ze) een bepaalde onverschilligheid jegens zichzelf ten toon spreidden, des te gretiger werden ze opgevat als uiting van na├»viteit. 5 Als proconsul echter van Bithyni├ź en spoedig daarna als consul toonde hij zich daadkrachtig en opgewassen tegen zijn taken. Daarna vervallen tot ondeugden, hetzij door nabootsing van ondeugden, is hij opgenomen onder de weinige vertrouwelingen van Nero, als autoriteit op het gebied van de goede smaak, terwijl deze niets plezierig en geraffineerd van luxe vond, behalve wat Petronius hem had aanbevolen. Daardoor ontstond de haat van Tigellinus als tegen een concurrent en (iemand die) door zijn kennis van de genietingen machtiger (was). Dus richtte hij zich op de wreedheid van de keizer, waarvoor de andere lusten onderdeden, terwijl hij Petronius de vriendschap met Scaevinus verweet, 10 nadat een slaaf was omgekocht voor aangifte/om aangifte te doen en verdediging (hem) was ontnomen en het grootste deel van zijn huisgenoten in de gevangenis was geworpen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30