Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 16, tekst 4B: Maatregelen van Nero

1 Nero, in die tijd in Antium vertoevend, is niet eerder naar de stad teruggegaan dan toen het vuur zijn paleis, waarmee hij de Palatijn en het park van Maecenas had verbonden, naderde. En toch kon het niet tot staan worden gebracht om te voorkomen dat én de Palatijn én het paleis en alles in de omtrek in de as werden gelegd. Maar als toevluchtsoord voor het opgejaagde en voortvluchtige volk stelde hij het Marsveld en de bouwwerken van Agrippa, ja zelfs ook zijn eigen park open en liet noodgebouwen oprichten om 5 de berooide menigte op te vangen; levensmiddelen werden aangevoerd vanuit Ostia en de naburige steden, en de prijs van het graan verlaagd tot drie sestertiën. Deze maatregelen, hoewel bedoeld om zich populair te maken, hadden geen succes, omdat het gerucht zich had verbreid, dat hij, op het moment zelve van de brandende stad, zijn privé-toneel had betreden en de ondergang van Troje had bezongen, de huidige ramp/ellende gelijkstellend met de oude ramp.