Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 16, tekst 3D: Het treurige lot van Octavia

1 Maar Nero maakte per edict bekend dat de prefect was verleid in de hoop zich meester te maken van de vloot, en - vergetend dat ze kort tevoren van onvruchtbaarheid was beschuldigd - dat de vrucht was geaborteerd uit schuldbewustzijn over haar lusten/liederlijk gedrag en dat dit hem bekend was geworden en hij sloot Octavia op op het eiland Pandateria. Geen andere ballinge bezorgde de ogen van bezoekers een groter medelijden. Sommigen herinnerden zich nog Agrippina, door Tiberius verbannen, (en) een recentere herinnering aan Julia, door Claudius verbannen, stond voor ogen: maar voor dezen was de kracht 5 van hun leeftijd aanwezig geweest. Zij hadden vreugdevolle dingen beleefd en zij verlichtten de huidige wreedheid met de herinnering aan een beter lot: voor háár is in de eerste plaats de dag van haar huwelijk als een begrafenis geweest, omdat ze gebracht was in een huis, waarin ze niets behalve verdriet had, nadat haar vader door vergif was weggerukt/uit de weg geruimd, en onmiddellijk daarna haar broer; toen was een slavin invloedrijker dan de vrouw des huizes en Poppaea was getrouwd alleen om de (eerste) vrouw in het verderf te storten, tenslotte een beschuldiging, ernstiger dan iedere (vorm van) dood.