Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 16, tekst 2I: De begrafenis van Agrippina

1 Deze dingen worden met eenstemmigheid/unaniem overgeleverd. Of Nero zijn dode moeder heeft gezien en de schoonheid van haar lichaam heeft geprezen, er zijn mensen die (dat) hebben overgeleverd, er zijn er die (het) ontkennen. Zij is dezelfde nacht verbrand op een aanligbed en met een goedkope begrafenis. Zolang Nero aan de macht was, is de grond niet tot een heuvel gemaakt of omheind. Vervolgens heeft zij door de zorg van haar huispersoneel een lage grafheuvel gekregen in de buurt van de weg naar Misenum en de villa van dictator Caesar, die, zeer hoog gelegen, uitkijkt over de eronder liggende baaien. 5 Nadat de brandstapel was aangestoken, heeft haar vrijgelatene, Mnester genaamd, zichzelf met een zwaard doorboord, wellicht uit liefde voor zijn meesteres of uit angst voor zijn ondergang. Vele jaren daarvoor had Agrippina geloofd dat dit haar einde zou zijn en zij had het geminacht. Want toen zij advies vroeg over Nero, hebben de astrologen haar geantwoord dat hij keizer zou zijn en zijn moeder zou doden; en zij heeft gezegd: ‘laat hij maar doden, als hij maar keizer is.’