Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 15, tekst 5: De gulden middenweg

Jij zult beter leven, Licinius, noch door altijd in de richting van de volle zee te varen, noch door al te dicht langs de gevaarlijke kust te varen, terwijl je voorzichtig huivert voor de stormen. Alwie houden gematigheid verkiest, vermijdt veilig de vuiligheid van een vervallen huis, vermijdt ingetogen het paleis, dat benijdenswaardig is. Vaker wordt de enorme pijnboom bewogen door de winden en vallen hoge torens in een zwaardere val naar beneden en treffen bliksems de toppen van de bergen. Een goed voorbereid hart hoop in gevaar en vreest in voorspoed een ander lot. Jupiter laat de akelige winters steeds weer terug keren en diezelfde weer doen verdwijnen. Niet, als het nu slecht gaat, zal dat later ook zo zijn: soms wekt apollo met zijn citer de muze en niet altijd spant hij zijn boog. Toon je in benarde situaties groot en sterk; eveneens verstandig zul je de zeilen die gezwollen zijn door een al te gunstige wind reven.