Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 15, tekst 1: Aan een ontrouwe geliefde

Welke slanke jongen die besprenkeld met reukwater is, neemt jou in zijn armen in een bed van rozen, Pyrrha, in de lieflijke grot? Voor wie bindt je je blonde haren po vol eenvoud in je elegantie? Ach, hoe vaak zal hij om jouw trouweloosheid wenen en om de veranderende gezindheid van de goden, en hij zal zich over de ruwe zee door de winden verbazen omder hij er niet vertrouwd mee is, die nu naïef geniet van jou met je charme, die hoopt dat jij altijd beschikbaar en altijd beminnelijk zult zijn, onbekend met jouw bedrieglijke wispelturigheid! Ongelukkig zijn zij, voor wie jij straalt zonder dat je doorgrond bent! De muur van de tempel geeft door een votiefschilderijtje te kennen dat ik mijn vochtige kleren heb opgehangen voor de god die heerst over de zee.