Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 14, tekst B-3D: De dwang der omstandigheden (33)

1 Maar wij bekritiseren hen wel degelijk en vinden hen onze gerechtvaardige haat zeer waardig, die, door de verlokkingen van de onmiddellijke genietingen betoverd en bedorven, niet voorzien, - omdat zij door begeerte verblind zijn -, welke pijnen en (welke) moeilijkheden zij bestemd zijn te krijgen, en zij zijn even schuldig, die hun plichten verzaken /verlaten/ door slapheid van geest, dat wil zeggen door de vlucht voor inspanningen en pijnen. En de scheidslijn tussen deze gedragingen is gemakkelijk en voor de hand liggend. Want in de vrije tijd, wanneer ons een vrije keuze geoorloofd is 5 en (wanneer) niets (ons) belet, om dat wat het meest bevalt, te kunnen doen, moet elk genot gegrepen worden, elke pijn geweerd. Maar in bepaalde tijden en (of) door verschuldigde plichten, of door de dwang der omstandigheden zal het dikwijls gebeuren, dat genietingen verworpen en moeilijkheden niet geweigerd dienen te worden.
Daarom wordt deze keuze tussen die gedragingen door de wijze zo gemaakt, dat hij (of) door het afwijzen van genietingen ándere (nog) grotere (genietingen) (kan) bereiken of door het verdragen van pijnen (nog) erger (pijnen) (kan) uitsluiten.