Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 14, tekst B-2A: Divinatio (zienersgave) bestaat! (124-125)

1 Zo meen ik, dat zelfs als vele dingen hen ontgaan, die of door hun kunde of door vermoeden schijnen te (kunnen) voorspellen, zienersgave toch bestáát; mensen nu kunnen, zoals in andere vaardigheden, zo (ook) in dezen zich vergissen. Het kan gebeuren, dat een teken, dat op onzekere wijze gegeven is, als zeker opgevat is, iets kan of zelf niet opgemerkt zijn, of wat daaraan tegengesteld was. Om datgene, waarover ik (nu) spreek, aannemelijk te maken, is het voor mij voldoende, dat er niet zozeer veel, maar veeleer 5 enkele voorbeelden gevonden worden die door goddelijke inspiratie voorvoeld en voorspeld zijn.
Sterker nog, ik zou dit zonder aarzelen kunnen zeggen, dat, als er maar één feit /iets/ zo voorspeld en voorvoeld is, dat wanneer het gebeurd is, het zo blijkt te zijn zoals het voorspeld is en daarin niets door toeval en zomaar gebeurd blijkt te zijn, zienersgave echt bestaat, en dit door allen erkend dient te worden.