Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 14, tekst A-1E: Cicero klaagt Catalina aan

1 (Maar) nu heb je het al openlijk gemunt op de gehele staat, bedreig je de tempels van de onsterfelijke goden, de huizen van de stad, het leven van alle burgers, (ja) heel Itali� met de ondergang en verwoesting. Daarom zal ik, aangezien ik dit wat het eerste is en wat in overeenstemming is met deze volmacht (van consul) en de principes van de voorouders, nog niet durf te doen, dit doen 5 wat nogal mild is ten opzichte van de strengheid, (maar) nuttiger voor het gemeenschappelijk welzijn.
Want als ik jou zal laten doden, zal in de staat de rest van de troep samenzweerders achterblijven; maar als jij - waartoe ik je allang aanspoor - weg zult gaan, zal uit de stad het grote en 10 verderfelijke schuim van de staat bestaande uit jouw makkers geloosd worden. Wat is er, Catilina? Je aarzelt toch niet dit op mijn bevel te doen wat je al uit eigen beweging wilde doen? De consul beveelt een vijand uit de stad weg te gaan. Vraag je me: soms in ballingschap? Ik beveel (dat) niet, maar, als je (het) mij vraagt - ik raad (het je) aan.